Oppgåve

Design ein logo

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Apple logo. Bilde.

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga engelsk, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no og handlar om logodesign.

I oppgåva skal du lære ulike metodar for å utvikle idear og sjå på korleis farge, form og tekst kan endre uttrykket til eit produkt.