Oppgåve

Bokomslag

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

En mann som måler og tegner. Bilde.  

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga norsk og produksjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no og handlar om å lage ein illustrasjon til eit bokomslag.

Bokomslaget skal illustrere dine tolkingar av ein roman. Det blir jobba mykje med analyse både i norskfaget og produksjon.

FYR-ressurs: Bokomslag – illustrasjon av ein roman