Oppgåve

Profilering

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Film

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga norsk og kvalitet og dokumentasjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no og handlar om å presentere eit produkt skriftleg, munnleg og ved å lage ein kort film.

Elevane tar utgangspunkt i eit sjølvlaga produkt, og skal til slutt marknadsføre og presentere dette ved hjelp av ein kort fim.