Oppgåve

Forholdstal og fargelære

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Fargerik trykksak. Foto.  

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga matematikk og produksjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no, og handlar om å bli kjent med forholdsrekning og nokre fargekontrastar.

Dette er ei oppgåve der du skal forstå bruken av forhold, og kunne nytte dette i eit praktisk arbeid. Ulike fargekontrastar blir tatt i bruk for å framheve bruken av forhold.