Oppgåve

Geometriske former

Publisert: 19.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Bilde av ulike geometriske former. Illustrasjon.

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga matematikk, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no, og går ut på å jobbe med konstruksjon av ulike former.

Det er ulike oppgåver der du skal jobbe i gruppe og konstruere todimensjonale og tredimensjonale former. Du skal jobbe i liten og stor skala.

FYR-ressurs: Geometriske former