Oppgåve

Mitt drøymehus

Publisert: 19.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Hus. Illustrasjon.  

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga matematikk, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no, og handlar om å designe og lage eit hus i peparkakedeig.

Du vil jobbe med ein prosess frå ide til ferdig produkt, der arbeidsteikninga av produktet står sentralt. Om du ikkje vil bruke peparkakedeig, kan du lage det ferdige produktet i arkitektpapp/ kapapapp.

FYR-ressurs: Mitt drøymehus