Læringssti

Publisert: 04.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 5t
Richard Løvehjerte 1157-1199

Vegen til Jerusalem

Når du har gjennomført denne tverrfaglege læringsstien, skal du

  • kjenne til samfunnstilhøva i høgmellomalderen i Europa
  • ha lese utdrag av forteljinga om Sigurd Jorsalfare i Snorres kongesoger og drøfta korleis samtidige idear og samfunnstilhøve påverkar måten forfattaren tenkjer og handlar på
  • ha sett filmen Arn – Tempelridderen og vurdert filmen som historisk kjelde
  • ha studert utdrag av tekstar frå ulike tidsepokar som handlar om krosstog og kampen mellom kristne og muslimar, og teke stilling til ståstaden til forfattaren og verdiane tekstane representerer

 

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti