Læringssti

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 5t
Romeo and Juliet

William Shakespeare – diktar og humanist

Når du har følgt denne læringsstien, skal du:

  • ha kunnskap om renessansedramaet
  • ha kunnskap om den engelske forfattaren William Shakespeare og humanistiske trekk i forfattarskapen hans
  • kjenne til innhaldet i tre drama; Hamlet, Othello og Romeo og Julie, og ha vurdert om dei humanistiske verdiene i desse stykka framleis gjeld
  • ha samanlikna kjærleikens vilkår i dramaet Romeo og Julie og musikalen West Side Story
  • ha presentert eit faglig emne, og fått tilbakemeldingar på form og innhald

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti