Oppgåve: Interaktivitet

Fotosynteselaboratorium

Publisert: 05.06.2018, Oppdatert: 14.06.2018
I denne simuleringa kan du finne ut korleis temperatur, lysfarge, lysstyrke og tilgang på karbondioksid verkar på fotosyntesen. Sjå kor mange bobler som kjem på 10 sekund. Kva for ein gass er det? Set gjerne opp ein tabell og samanlikn resultat ved ulike innstillingar.