Læringssti

Publisert: 16.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 5t
Dante

Ei vandring gjennom dødsriket

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du:

  • ha kunnskap om visjonslitteratur i mellomalderen
  • kjenne til og ha lytta til utdrag frå Den guddommelege komedien og kunne setje diktverket inn i ein samfunnsmessig og litterær samanheng
  • kjenne til og lese utdrag frå visjonsdiktet Draumkvedet
  • kunne samanlikne Draumkvedet og Den guddommelege komedien
  • kjenne til førestillingar om helvetet i ulike kulturar og tidsperiodar
  • kunne samanlikne framstillinga av helvetet i renessansen med måten helvetet vert framstilt på i moderne medietekstar
  • kunne skrive ein strukturert tekst på sidemål om eit norskfagleg emne
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti