Oppgåve

Oppgåver om stalloen

Publisert: 11.12.2013, Oppdatert: 03.03.2017

 

Oppgåver

Sjå og høyr forteljinga om stalloen.

  1. Opplever du dette som ei segn eller eit eventyr? Peik på typiske trekk for kvar av dei to sjangrane.
  2. Den eldste dottera gifter seg med ein stallo. Kor skal dei bu?
  3. Kven frir til den midtarste dottera?
  4. Den yngste dottera skal gifte seg med ein "sajve". Finn ut kven sajven er ifølgje samisk mytologi.
  5. Faren besøkjer døtrene sine. Kven av dei har det best?
  6. Den eldste dottera har det ikkje bra. Kva gjer dei for å verte kvitt stalloen?
  7. Kva for særdrag får reinsdyra som eit resultat av denne hendinga?

 

 

Relatert innhald

Generelt