Læringssti

Publisert: 02.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 2t
Skøyteløper med staver på speilblank stålis

Å ferdast på isen

Isen gjer det mogleg å ta mange fine turar. Men skal du ferdast på isen, må du ha kunnskap om når isen er trygg, og du må vita kva du skal gjera dersom uhellet er ute. Når du har arbeidd med dette stoffet, skal du kunna:

  • skildre kjenneteikna på trygg og utrygg is
  • vurdera risikoen ved ferdsel på is under alle forhold
  • forklare korleis du kan koma deg opp dersom du fell gjennom isen
  • gjera greie for korleis du kan hjelpa andre som har falle gjennom isen
  • utføra rett førstehjelp ved nedkjøling.

God tur på isen!

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti