Læringssti

Publisert: 16.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 10t
Olav den hellige på Vestfronten, Nidarosdomen

Snorres kongesoger

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til Snorre Sturlason, og til Snorres kongesoger
  • ha kjennskap til Olav Haraldsson som historisk person, og til Soga om Heilag-Olav
  • ha lese og lytta til utdrag frå Soga om Heilag-Olav, og kunne identifisere typiske trekk ved språkbruk og forteljemåte
  • ha kjennskap til den katolske Olav-kultusen, og kunne samanlikne forteljingar om Heilag-Olav med forteljingar om martyrar frå vår tid
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti