Læringssti

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 10t
Egill Skallagrimsson

Soga om Gunnlaug Ormstunge

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du:

  • ha kjennskap til islandske ættesoger
  • ha lese soga om Gunnlaug Ormstunge
  • kjenne att typiske trekk ved sogelitteraturen i det du ha lese
  • ha øvd på å dramatisere eller filmatisere ei scene frå ei ættesoge
  • kunne sjå samanhengar mellom verdisynet i ættesogene og verdisynet i tekstar fra vår eiga tid
  • ha øvd på skrive korte, strukturerte tekstar
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti