Læringssti

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 5t
Sigurd Fåvnesbane sloss med dragen

Heltedikt og gudedikt

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du:

  • vite kva som kjenneteiknar eit heltedikt
  • ha kjennskap til tyske, franske og gammalengelske nasjonalepos
  • ha kjennskap til heltedikt og gudedikt i norrøn litteratur
  • ha øvd på å dramatisere ei mytisk forteljing og gitt tilbakemelding på andres munnlege prestasjonar
  • ha funne samanhengar mellom forteljemåtar og verdiar i gamle helte- og gudedikt og forteljemåtar og verdiar i tekstar frå vår eiga tid
  • ha skrive ein strukturert tekst

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti