Læringssti

Publisert: 02.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 2t
Eldre kvinne som ber

Salmelitteraturen i barokken

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du:

  • ha kjennskap til salmediktarane Thomas Kingo og Martin Luther
  • ha kjennskap til nokre sentrale tekstar av desse forfattarane
  • ha trent på å kommentere form og innhald i salmar frå barokken, og kunne setje desse inn i ein kulturhistorisk samanheng
  • ha trent på å sjå forskjellar mellom skriftspråket på 1600-talet og 1800-talet, og mellom norsk og dansk skriftspråk
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti