Fagstoff

Allergi

Publisert: 03.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Ved allergi reagerer kroppen på naturlege stoff i maten. Desse stoffa kallar vi allergen. Det er krav om merking av 14 ulike allergen, og i denne presentasjonen kan du lære meir om dei.

Relatert innhald

Aktuelt stoff