Fagstoff

Oppdekking

Publisert: 02.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Hugselappen

 • Alt dekketøy skal polerast. Dette gjer vi fordi vi må kontrollere at alt som blir brukt, er skinnande blankt og reint.

To servitører dekker et bord i en restaurant.  

 

Det fint mange måtar å dekkje eit bord på, og dei fleste serveringsstadene bestemmer sjølve korleis dei ønskjer å ha det. Enkelte vel å bryte heilt med gjeldane normer og reglar for oppdekking, mens andre vel å følgje ei klassisk oppdekking. Som servitør må ein likevel kjenne til grunnprinsippa.

 

Eit oppdekt langbord med lilla bord og høge blomeoppsatsar. Foto.Pent oppdekt langbord i høve eit bryllaup.  

 

 

Rekkjefølgja i oppdekkinga

 • Dra stolen ut frå bordet.
 • Legg på duk.
 • Set stolen pent inntil att.
 • Dekk på hovudrettsbestikk.
 • Dekk på forrettsbestikk.
 • Dekk på dessertbestikk.
 • Dekk på raudvinsglass.
 • Dekk på kvitvinsglass.
 • Dekk på dessertglass.
 • Dekk på farrisglass.
 • Dekk på kuvertasjett.
 • Dekk på smørjekniv.
 • Set på servietten.
 • Set på apotek.
 • Set på dekor som lys og blomar.

 


 

 

Høve

Kva slags høve dekkjer ein opp til? Er det ein lett lunsj, ein enkel middag eller ein fem retters bryllaupsmeny? Ulike høve krev ulike oppdekkingar. Til finare høve som eit selskap, brukar ein ofte kvit duk, elegante glas, pent bretta serviettar, blomar og pynt.

Kuvert

Når vi dekkjer opp, snakkar vi om ein kuvert. Ein kuvert er alt det som står framfor ein gjest før og under måltidet. Ein kuvert består av alt gjesten treng for å ete og drikke, som glas, bestikk, serviett og kuvertasjett. For at ikkje det skal bli for trangt mellom gjestene, skal kvar kuvert vere mellom 50 og 60 cm brei.

Kuvertane skal vere like breie, så det er viktig å vere nøyaktig. Alt ein dekkjer på skal vere i same avstand frå bordkanten. Ein enkel måte er å bruke tommelfingernaglen for å måle avstanden frå kanten på bordet til oppdekkinga. Bestikket på den eine sida av bordet skal liggje på lik linje som bestikket på motsett side av bordet. Det vi skal ta med høgre hand, er plassert på høgre side av kuverten, og det vi skal ta med venstre hand er plassert på venstre side.

Fire oppdekka kuvertar på lik linje ovanfor kvarandre. Foto.Bestikket skal liggje på lik linje som bestikket på motsett side av bordet.  

Ein servitør pussar eit glas før oppdekking i restauranten. Foto.Alle glas bør pussast før ein dekkjer på med dei.  

Bestikk

Som regel dekkjer ein ikkje på med meir bestikk enn til fire retter, resten skal supplerast. Det vil seie at vi legg på nytt bestikk undervegs mens gjestene sit ved bordet. Dersom det er for mykje bestikk på bordet kan gjesten bli forvirra og bruke feil bestikk. I tillegg kan det fort sjå rotete ut.

Vi plasserer bestikket slik at det som skal brukast først ligg ytst, gjestene arbeider seg dermed innover mot tallerkenen. Kniv skriv er ein gammal hugseregel som referer til at kniven skal leggjast på høgre side, og gaflane på venstre side. Knivbladet skal alltid vende innover. Hovudrettsbestikket skal alltid dekkjast på, og skal liggje inst mot tallerkenen. Dessertbestikket skal liggje over tallerkenen, med skeia øvst og gaffelen nedst. Skeia skal vende ut frå glaset, og gaffelen skal vende motsett, med tennene mot glaset. Blir det servert brød og smør, legg ein som oftast smørjekniven oppå kuvertasjetten. Dersom det skal serverast suppe, plasserer ein suppeskeia ved sidan av kniven.

Glas

Vanlegvis dekkjer ein opp til maks tre vinar pluss farris. Mange glas tek stor plass og gir lett eit rotete uttrykk. Det er betre å supplere med nye glas etter kvart, då får ein òg rydda ut tomme og brukte glas. Glasa kan plasserast på ulike måtar, men linjene på glasa skal vere like på kvar kuvert. Ein kan velje å plassere glasa i ein boge, i ei rett linje eller i ein trekant.

Serviett

Servietten skal vere plassert på same stad på alle kuvertane, og vende mot gjesten. Serviettane er anten i tekstil eller papir. Det finst mange ulike typar og fargar, og dei kan brettast på mange ulike måtar.