Fagstoff

Feittredusert kost

Publisert: 18.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Hugselappen

  • Feittredusert kost blir laga til så lik nøkkelrådskost som mogleg, men med redusert feittinnhald.
  • Kosten skal ha minimum 40 gram feitt for kvar dag.

Ein mann får hjelp til å ete middag av ein helsefagarbeidar. Foto. 

Bilete av ein porsjon med hønsefrikasse. FotoHønsefrikasse kan lagast feittredusert. Retten er smakfull på grunn av fleire gode råvarer og fordi det er ein samankokt rett.       

 

Det bør serverast seks måltid per dag for å få dekt behovet for energi.

 

 

Energifordeling 

17 % protein

15 % feitt

68 % karbohydrat 

 

 

Assortert mat. FotoDesse råvarene er det naturleg å auke inntaket av i ein feittredusert kost.  

Kven skal ha feittredusert kost?

Feittredusert kost brukar ein til personar som har feittdiaré. Feittdiaré kan kome av ulike sjukdomstilstandar i tarmen og/eller bukspyttkjertelen, og desse sjukdomstilstandane kan føre til at ein i periodar er svært ømfintleg overfor feitt.

Døme på sjukdomstilstandar er stråleskadar eller betennelse i tarm, når delar av tarmen er fjerna og akutt gallesjukdom. Ved inntak av for mykje feitt vil pasienten få feittdiaré. Feitt vil dermed ikkje bli teke opp i kroppen, og dersom dette held fram over tid vil det bli for lite av viktige næringsstoff.

Nøkkelrådskost med redusert feittinnhald

Feittredusert kost skal lagast til så lik nøkkelrådskost som mogleg, men med redusert feittinnhald. Nøkkelrådskost inneheld om lag 80–90 gram feitt per dag. Ved feittredusert kost skal ein minimum ha 40 gram feitt for kvar dag, og dette må fordelast over alle måltida. Enkelte pasientar toler meir feitt, så kosten må derfor tilpassast kvar einskild pasient.

For å vere sikker på at ein ikkje overskrid anbefalt mengde, bør ein bruke oppskrifter og/eller vege opp feitt som blir brukt i kosten. Det er viktig å være merksam på at mange produkt og råvarer inneheld feitt, og at dette må inkluderast i den totale mengda feitt per dag.

Ernæringsmessige utfordringar

Når ein reduserer feittmengda med om lag 50 gram, mister ein samtidig 450 kcal per dag, som er rein energi. For at pasienten skal få nok energi må ein kompensere tapt energiinntak frå feitt med karbohydrat og protein. Matvarer som det er naturleg å auke inntaket av er til dømes brød, grønsaker og potet. Ettersom desse matvarene gir stort volum og ein blir raskare mett, må ein leggje inn fleire mellommåltid i kosten. Sukkervarer kan òg auke energitettleiken.

Feitt tilfører ein del viktige næringsstoff til kroppen, og dette mister ein noko av når feittmengda blir redusert i kosten, bl.a.:

  • Essensielle feittsyrer – omega 3 og omega 6
  • Feittløyselege vitamin, A- og D-vitamin