Fagstoff

Serveringa i restauranten

Publisert: 21.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Hugselappen:

Møtet mellom kunden og seljaren kallar vi sanningas augneblink. Du får ikkje eit nytt høve, og inntrykket du gir, er avgjerande for kunden si oppleving av service.

Det første møtet med gjestene set ofte standarden for resten av kvelden. Her gir vi nokre tips til korleis ein kan ta imot gjestene på ein god måte, og korleis serveringa bør gå føre seg i restauranten for å gi gjestene ei fin oppleving.

 

 

Smilande servitør på restaurant. Foto.Ein smilande servitør som ønskjer velkomen gir eit godt førsteinntrykk.  

Eit oppdekt bord med eit lite reservert-skilt. Foto.   

Førsteinntrykket

Det første møtet vårt med gjesten blir ofte kalla for sanningas augneblink. Førsteinntrykket er avgjerande for kunden si oppleving av service. Vi har berre éin sjanse til å gjere eit godt første inntrykk, spolerer vi denne får vi ikkje ein sjanse til. Førsteinntrykket vi har gitt kunden kan vi aldri endre på. Det er derfor viktig å gjere ein god jobb frå første stund.

Inngangspartiet

Gjesten sitt første møte med bedrifta er gjennom inngangspartiet. Er inngangspartiet reint og pent, og verkar det innbydande? Eit skite og ustelt inngangsparti vil ikke imponere nokon, og kan føre til at gjestene vel ein annan stad å ete.

Ta imot gjesten

Når gjestene kjem inn døra, må vi raskt vere på plass og ønskje dei velkomne med eit smil. Vi må vise med kroppsspråket vårt at vi verkeleg set pris på at dei kjem på besøk. Ver blid og høfleg. Spør om gjestene har bestilt bord, og vis dei til plassane sine. Det er viktig at ein som servitør har oversikt over aktuelle bordbestillingar. Borda må ein ha ordna på førehand, slik at dei passar med det talet gjester som er bestilt.

Fortel om dagens tilbod og gi menyen

Fortel gjestene om dagens tilbod, og gi dei menyar om det er ønskjeleg. Er kjøkkenet gått tom for eventuelle råvarer, bør ein informere om dette raskt. Dei fleste gjester er imøtekomande berre dei får informasjonen i god tid. Spør om gjestene ønskjer noko å drikke før maten (aperitiff). Gjestene ser på menyen, mens servitøren hentar eventuelle aperitiffar.

Som servitør er det viktig å vere førebudd og ha god oversikt over menyen. Gjestene har ofte mange spørsmål: Kva vil du anbefale? Har du noko glutenfritt? Finst det vegetariske alternativ? Når ein står framfor gjestene, kan ein ikkje springe inn på kjøkkenet for å få svar heile tida. Då verkar ein lite profesjonell. Ein servitør bør ha god kunnskap om både mat og drikke for å kunne rettleie gjestene. Kjem det spørsmål om allergiar, og du er usikker, skal du sjølvsagt spørje kjøkkenet. Spørsmål om allergiar er det viktig å ta alvorleg, ein må aldri ta nokon sjansar her.

Ta opp bestilling

Når gjestene har bestemt seg for menyen, er det klart for å ta opp bestilling. Det er viktig at du hugsar kven som har bestilt kva. Dette kan gjerast enklare ved å lage eit bordkart.

Bord 6

Eksempel på eit bordkart ved bestilling fra meny. Tabell.    

Ved å lage eit slikt bordkart har du full oversikt over kven som har bestilt kva. Det gjer det òg enklare når gjestene vil betale kvar for seg etterpå. Gjenta alltid gjestene sine bestillingar, slik at du er sikker på at du har fått det med deg.

 

Servitør hentar to tallerkar med mat frå kjøkkenet som skal berast ut til gjesten. Foto.Det er servitøren si oppgåve å ta ein siste sjekk på tallerken før han blir boren ut til gjestene.  

Etter at bestillinga er registrert og kjøkkenet har fått eventuelle beskjedar, kan du servere drikke til maten. Serverer restauranten brød og smør til gjestene, set du dette på bordet til gjestene. Når maten er klar, er det servitøren si oppgåve å ta ein siste sjekk på tallerken for å sjå om han ser respektabel ut. Er det saus eller anna på kanten av tallerken, skal dette tørkast raskt av med ein fuktig klut.

Server maten, og hugs å spørje gjestene om det smakte. Dette skal gjerast etter at gjesten har teke to-tre bitar, ikkje etter at dei er ferdige med maten. Då kan ein raskt rette opp eventuelle feil eller manglar ved maten.

Ver i nærleiken av gjestene

Avhengig av standardoppdekkinga i restauranten og gjesten sine bestillingar, supplerer ein med glas og bestikk undervegs. Hugs å etterskjenkje drikke. Ver alltid i nærleiken av gjestene, slik at dei kan få kontakt med deg om det skulle vere noko.

Det er ikkje alltid at gjestene bestiller dessert med ein gong. Etter at hovudretten er rydda, kan ein spørje om det fristar med dessert og kaffi, eventuelt dessertvin og avec.

Ein vanleg feil mange servitørar gjer, er å forlate gjestene etter at desserten er servert. Gjestene kan ha behov for ekstra drikke, eller dei ønskjer å få betalt rekninga. Då kan det vere irriterande om det er umogeleg å få tak i servitøren. Eit elles godt inntrykk av restaurantopphaldet kan dermed bli øydelagt.

Etter at gjestene har gjort opp rekninga, takkar du gjestene for at dei kom, og ønskjer dei velkomne tilbake.