Fagstoff

Bruk av digitale verkty

Publisert: 15.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Kvinnelig lærer

I læreplanen for design og handverk under grunnleggande ferdigheiter står følgjande; "Å kunne bruke digitale verkty i design og handverk inneberer å hente inn informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere handverksprodukt og teneste. Å bruke digitale verkty inneberer å delta i faglige nettverk og dokumentere eige arbeid og eigen læring og kompetanse"

Digital kunstDigital kunst 

Her finn du lenker til relevant stoff som ligg ferdig her på ndla i ulike fag/ område.

Digital kompetanse:

MIK (media og informasjonskunnskap)

 

Artikkelen som låg her tidligare, finn du under i relatert innhald.

 

Relatert innhald

Aktuelt stoff for