Oppgåve

Oppgåve: foredrag og digitale presentasjonar

Publisert: 11.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Kreativt team vurderer et bildeKreativt team vurderer eit bilete.

Foredrag og digitale presentasjonar kan enkelt koplast saman. Eit foredrag er ein lengre presentasjon der ein har ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning.

Oppgåve:

Ta for deg ei større oppgåve du har jobba med som har eit ferdig produkt. Lag ein digital presentasjon ved å bruke eit digitalt verkty som PowerPoint eller Prezi, og hald eit foredrag.

Vurdering:

  • Foredraget er inndelt i innleiing, hovuddel og avslutning
  • Det er brukt ulike verkemiddel i presentasjonen (bilete, lyd og liknande)
  • Foredraget har ein god heilskap
  • Foredragshaldar presenterer innhaldet på ein god måte (kroppsspråk, stemmebruk og liknande)
 
Relatert innhald

Aktuelt stoff for