Oppgåve

Oppgåve: demonstrasjon

Publisert: 11.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017

MoteshowMoteshow er ein form for demonstrasjon.

Ein demonstrasjon kan ein gjere på fleire måtar. Du kan demonstrere gjennom for eksempel ein catwalk, eller ved å bruke ein meir tradisjonell munnleg demonstrasjon slik som på oppgåva nedanfor. Då viser ein fram produktet medan ein pratar.

Det er viktig å planlegge det du skal gjere, ha nødvendig utstyr klart og tilpasse det du skal seie til målgruppa.

Oppgåve:

Finn fram eit produkt du skal demonstrere. Gjer greie for og vis gjennom demonstrasjonen;

  • val av storleik
  • val av funksjon/ funksjonar
  • val av farge, form og dekor

Vurdering av:

  • Heilskapen i demonstrasjonen
  • Stemmebruk og tilpassing til målgruppe
  • Bruken av fagord

Genser design