Simulering

Styr ein ball gjennom ein elektrostatisk labyrint

Publisert: 01.12.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Blink

Leid eit ladd objekt gjennom en labyrint. Styr ladningen til den grå ballen ved å bruke -, 0 og + knappane under spelet. Bruk dei tiltrekkjande og fråstøytande kreftene mellom ladde objekt til å navigere gjennom labyrinten. Kan du få ballen til målet før tida renn ut?

Motsette elektriske ladningar tiltrekkjer kvarandre, like ladningar støytast frå kvarandre. I dette spelet let vi som det er mogleg å endre ladninga på ein ball, og bruker den eigenskapen til å styre han gjennom ein labyrint.

  

Relatert innhald

Generelt