Rettleiing

Forslag til årsplan i biologi 1

Publisert: 24.09.2014, Oppdatert: 21.10.2015
Blomst med insekt

I biologi kan ein disponere faginnhald og tid på fleire måtar. Dette er berre ei av fleire moglegheiter. «Den unge biologen» omfattar blant anna feltarbeid, innsamling og klassifisering. Her er det sett av ekstra tid til dette arbeidet på hausten. Arbeid i laboratorium er knytt til alle hovudområda og fordelt gjennom heile skuleåret. Årsplanen er vedlagd som pdf og tekstfil.

UkeMd.TemaKompetansemål

34
35

aug.Den unge biologen
  • Forberedelser til feltarbeid

36
37

 sept.

Feltarbeid med etterarbeid på lab., og med rapportar

38 sept.Fullføre Den unge biologen

39

40

sept.

Cellebiologi

  • Forsøk
41
okt.
Haustferie
Tidspunktet for haustferie er forskjellig i ulike delar av landet.
42
okt.
43 okt.
44 okt.Fullfør cellebiologi med fleire forsøk

45

46

 nov.

Fysiologien til mennesket

47

48

49

 nov.

 des.

50

51

 des.
 51/1 des./jan.Juleferie

2 jan.

3

4

5

 jan.

Funksjon og tilpassing

6

7

 ferbr.

Formeiring

8 ferbr.Vinterferie
Tidspunktet for vinterferie er forskjellig i ulike delar av landet.
9 ferbr.

10

11

12

 mars
13 mars

Biologisk mangfald

14 mars/apr.Påskeferie
 

15

16

 apr.

17

18

19

 apr./mai.
 21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endra av prøver, tentamenar, arrangement og fridagar. Mai/juni er godt eigna til elevføredrag, ekstra forsøk, prosjekt, fagleg debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til munnleg eksamen.
Relatert innhald