NDLA

Velkomen til Vg1 naturbruk

Sjå kor lett det er å bruka Vg1 naturbruk på NDLA! Her får du informasjon om korleis menyane er bygde opp, korleis du kan søkja og tilpassa stoffet, og kva verktøy du kan bruka. ...

Hygiene og smitteavgrensing

Den vanlegaste måten å spreia smittestoff på er via hendene våre, klede og fottøy. Slik hindrar du...

Les meir

Tau og tauverk

Tau og tauverk vert brukt i mange naturbruksproduksjonar. Lær om ulike kvalitetar og utformingar.

Les meir

Kahoot om jord

Ein kahoot er eit verktøy som gjer det mogleg å laga og gjennomføra enkle klassequizar. I denne...

Les meir

Kjenner du fiskane?

Kjenner du fiskane i havet? Test deg sjølv!...

Les meir

Kontakt oss