Oppgåve: Interaktivt oppgåvesett

Planter på spel

Publisert: 01.08.2014, Oppdatert: 04.04.2017
Ingressbilde-plantespill

Plantene er produsentar som gir grunnlag for livet på jorda slik vi kjenner det i dag. Menneska får både mat, klede og husly frå planter. Dei lagar òg oksygenet vi pustar inn!
Kor mykje veit du om desse livsviktige organismane som oppstod på landjorda for over 450 millionar år sidan? Bli med på ein spelrunde, og lær meir om plantene! For å bestå eit spelpunkt må du må ha minst 60 prosent rette svar. Lykke til!

Relatert innhald