Lenkje: Simulering

Molecular Workbench: Olje og vatn

Publisert: 24.02.2015

Utforsk korleis polare og ikkje-polare stoff verkar saman

Det er velkjent at "olje og vatn ikkje blandar seg." Men kvifor? Køyr modellen med polart vatn (blått og raudt) og ikkje polar olje (grå). Klikk på "Rist blandinga av olje og vatn," køyr igjen, og sjå kva som skjer med molekyla etter ei tid.