Oppgåve: Drøfte

Oppgåver til «Dokumentasjonsplikt»

Publisert: 21.05.2014

Utfordringar til deg

  1. Kva betyr det å dokumentere?
  2. Gi døme på forhold du som helsefagarbeidar må dokumentere.
  3. Les kapittel 5 § 5-1 i pasientrettslova og diskuter innhaldet.
Oppgåver
Relatert innhald

Fordjupingsstoff for

Kjernestoff