Oppgåve: Drøfte

Oppgåver til «Å rapportere og dokumentere»

Publisert: 21.05.2014, Oppdatert: 08.09.2016

Utfordringar til deg

  1. Kva betyr det å rapportere?
  2. Kva betyr det å dokumentere?
  3. Kva meiner vi med at dokumentasjon er ei lovpålagd plikt?
  4. I kva for lovverk kan du finne noko om dokumentasjon i helsesektoren?
Oppgåver
Relatert innhald

Aktuelt stoff for

Til fordjuping

Kjernestoff