Oppgåve: Drøfte

Oppgåver til «Dokumentasjon»

Publisert: 12.05.2014

Utfordringar til deg

  1. Kva vil det seie å dokumentere?
  2. Kva er eit kartotekkort?
  3. Kva er ein journal?
  4. Finn fleire eksempel på korleis dokumentasjon blir utført i ulike yrke i utdanningsprogrammet.
Oppgåver
Relatert innhald