Oppgåve: Drøfte

Oppgåver til «Kva er hensikta med å dokumentere?»

Publisert: 28.04.2014

Utfordringar til deg

  1. Lag eit tankekart over fordelane med å dokumentere.
  2. Kva konsekvensar kan det få dersom vi lèt vere å dokumentere? Skriv ned fem eksempel.