Oppgåve: Drøfte

Oppgåver til «Dokumentasjonsplikt»

Publisert: 25.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Utfordringar til deg

  1. Kva inneber dokumentasjonsplikta?
  2. Kven har plikt til å dokumentere?
  3. Fordjupingsoppgåve: Følg lenkja og les meir om dokumentasjonsplikta. Dokumentasjonsplikt (helsepersonelloven) Noter stikkord.
Relatert innhald