Vedlegg

Tekstversjon av Den Norske Dictionarium eller Glosebog

Publisert: 08.04.2014