Oppgåve: Problem

Korleis finn vi energiinnholdet i mat?

Publisert: 05.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Sammenligning av rotte og cupcake

For ein pytonslange er rotter mat, medan menneske gjerne et ei cupcake. Begge deler er drivstoff, som held kroppen varm og sørgar for at musklane kan arbeide. Kva trur du inneheld mest energi av ei rotte og ei cupcake?

Mat er drivstoff

 

Spørsmål til diskusjon og ettertanke

  • Skildr kva som skjer med ei rotte som har vorte ete av ein pytonslange.
  • Kva for ein funksjon har fordøyelsessystemet?
  • Kva er kaloriar? Korleis kan ein måle kaloriinnholdet i mat?
  • Kva trur du hender viss ein person inntar fleire kaloriar enn kroppen treng?
Oppgåver

Aktuelt stoff for

Relatert innhald

Aktuelt stoff for