Oppgåve: Interaktivt oppgåvesett

Sirkulasjon hos dyr – interaktiv

Publisert: 12.02.2014, Oppdatert: 04.04.2017
Blodårer med blodceller

Dette interaktive oppgåvesettet er knytt til temaet sirkulasjon. Oppgåvene utfordrar deg til å sjå samanhengar mellom bygningstrekk og funksjon hos dei ulike sirkulasjonssystema. Du må òg tenkje gjennom korleis sirkulasjonssystema speglar aktivitetsnivået til dyra, og korleis dei er tilpassa miljøet som dyra lever i.