Oppgåve: Interaktivt oppgåvesett

Rekne ut sannsyn ved å bruke Venndiagram

Publisert: 30.10.2013, Oppdatert: 04.04.2017