NDLA

Hei!

Lær å helse på kinesisk! ...

Det kinesiske språket

Det finst mange rare førestillingar om det kinesiske språket. Her er eit lynkurs i kinesisk.

Les meir

Nǐ hǎo: Tiltaleformer, måtar å helse på og namn i dagens Kina

Måtane å helse på og tiltaleformene er forholdsvis enkle på kinesisk. Her får du ei kort innføring.

Les meir

汉语情景对话,第一集:你叫什么名字?

I denne episoden møtest to av hovudpersonane i videoserien om studentliv i Kina for første gong. Dei...

Les meir

Kinesisk uttale

Kinesisk uttale er forholdsvis enkel å meistre for nordmenn, men kan òg vere utfordrande.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss