NDLA

Velkomen til bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har starta arbeidet med å utvikle læremiddel for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremiddel i form av læringspakker knytt til yrka/faga som utdanningsprogrammet skal ...

Banemontørfaget

Læringssti om banemontørfaget...

Les meir

Yrkesprofilar

Her kan du møte yrkesutøvarar og lærlingar i mange av dei faga som ligg under utdanningsprogrammet...

Les meir

Byggjegrunn

Kva skal til for at ein konstruksjon på fast grunn skal kunne stå i ro og ikkje få skadar?...

Les meir

Bankettforskaling

Vi har laga ein video som syner korleis du byggjer ei bankettforskaling.

Les meir

Kontakt oss