Fagstoff

Det norske prosjektet

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Fra Stalheim. Maleri.Fra Stalheim    

Korleis vart førestillingane om Noreg og "det norske" skapt på 1800-talet? Og korleis formar desse tankebileta oss i dag?

 

I dette kapittelet nærmar vi oss temaet gjennom ni ulike innfallsvinklar:

  • dei første nasjonsbyggjarane
  • den nye nasjonen Noreg
  • historiene om Noreg
  • nasjonalkjensle
  • å vere norsk
  • folkedikting og nasjonsbygging
  • natur og nasjonsbygging
  • det norske demokratiet veks fram
  • eigen nasjon – eige språk
  • å vere norsk i dag

Det er knytt tekstar og arbeidsoppdrag til kvar fagtekst.
Desse er samla i tekstsamlinga og oppgåvesamlinga på slutten av kapittelet.