Oppgåve

Rydd i toppen!

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for tankekartoppgave.

Rydd i omgrepa!

Rydd i omgrepa og innhaldet i dei – lag eit tankekart! Kapittelet om organisasjonskultur er ikkje stort, men det er viktig å få oversikt over omgrepa slik at du klarer å leggje meining i dei. Først då hugsar du stoffet og kan bruke det i andre samanhengar.

 

 

Lag tankekart

 

Dersom du føretrekkjer å lage tankekartet for hand, hentar du nokre fargar, vel bilete som kan symbolisere omgrep, og set i gang tankeprosessen. Viss du heller vil lage eit digitalt tankekart, kan du laste ned eit tankekartprogram frå nettet, til dømes ved å gå inn på XMind.