NDLA

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. ...

Møt eit dikt!

Ei innføring i korleis du kan nærlese eit dikt.

Les meir

Slik kan du skrive ein lyrikkanalyse

Mange synest det er vanskeleg å skrive lyrikkanalysar. I denne læringsstien får du tips om korleis...

Les meir

Etos, patos og logos

Ei enkel innføring i retorikk for elevar i yrkesfag og studiespesialiserande Vg1.

Les meir

Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk

Ein læringssti om bruk av aktive og passive verbformer på nynorsk.

Les meir

Kontakt oss