Oppgåve

Køyr kamera!

Publisert: 27.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Piktogram for filmoppgave.

Digital biletserie

I denne oppgåva skal du lage ein kort biletserie i eit program for filmredigering. Photo Story og Movie Maker er to eksempel på enkle program du kan bruke. Bruk bilete og tekst, og legg gjerne på stemme eller musikk for at bodskapen skal komme godt fram.

 

Frå husmorfilm til blogg

Les denne: Frå husmorfilm til blogg 

Lag deretter ein digital biletserie der du presenterer det du meiner er dei viktigaste likskapane og forskjellane mellom husmorfilmane frå 50- og 60-talet, og bloggar som blir brukte som marknadsføringskanal av bedrifter i dag.

 

Stikkord: relasjonsbyggjande, identitetsskapande og underhaldande

Relatert innhald

Oppgåve