Bilete

Signaloverføring i ein synapse

Publisert: 06.02.2013
Signalsoverføring i en synapse

Signaloverføring mellom to nerveceller, frå ein akson-ende til ein dendritt.