Fagstoff

Sikring

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Føraren er ansvarleg for at lasta blir sikra. I planlegginga er det derfor viktig å velje eit køyretøy som er eigna for lasta, slik at ein kan gjennomføre transporten på ein trygg måte.

Les meir om lastsikring her. 

Sikring av last.Sikring av last.
Fotograf: Bernhard Hauge