Fagstoff

Plassering

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Eit køyretøy kan ikkje ha same aksellast på framakselen som på drivakselen, og eigenvekta på dei ulike akslane er òg ulik. Det betyr at lasta må belaste dei ulike akslane forskjellig, og at lasta må plasserast deretter.

Bokstaven a står for akselavstanden.Bokstaven a står for akselavstanden. 

 

Vi kan rekne ut kvar tyngdepunktet i lasta skal liggje. L er avstanden frå sentrum i bakaksel til tyngdepunktet i lasta.

 

 

 L=Nyttelast framme x akselavstandSamla nyttelast