Fagstoff

Kalkyle

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Å prissetje eit transportoppdrag betyr å fastsetje det fraktbeløpet ein transportkjøpar må betale for eit oppdrag.

Les om prissetjing av ulike transportoppdrag her. 

Les om prissetjing av enkeltsendingar her. 

Les om prising av samlastgods for næringslivskundar her. 

Les om prising av partigods her. 

Les om prising av heil konteinar her. 

Les om pris for langsiktige transportoppdrag her.