Fagstoff

Tidsrestriksjonar

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

For spesialtransport som krev dispensasjon, altså ei spesiell tillating, for å bli frakta på veg, kan det bli bestemt at transporten skal gjennomførast til bestemte tider på døgnet når trafikken er liten. I andre land kan det bli kravd ei spesiell tillating for å køyre lastebil i helgane. Tyskland har ei slik ordning.

 

Spesialtransport gjennomføres ofte på tider med liten trafikkSpesialtransport blir ofte gjennomført på tider med liten trafikk.
Fotograf: Tore Wuttudal