Fagstoff

Leveringstidspunkt

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Presis levering er eit av dei viktigaste krava ein kunde stiller. Tenk deg at du skal flytte. Du avtaler med transportøren at flyttegodset ditt skal komme på eit bestemt tidspunkt. Men godset kjem ikkje, og der står du med ein heil gjeng som skulle hjelpe deg …

 

Flytting av kjøleskap
Fotograf: Mike Schröder