Fagstoff

Internasjonalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Ved internasjonale transportar nyttar ein alle transportmiddel. På varer der tidsfaktoren speler ei viktig rolle, bruker ein fly. Til dømes blir norsk fisk og sjømat transportert over heile verda med fly, medan det er bil og bane som dominerer for transporten innan Europa. Stykkgods blir transportert på både, veg, bane og sjø, medan bulkvarer med låg verdi helst blir sende på skip eller bane. Mindre kvantum blir sende med bil.

 

Båt blir ofte nytta i internasjonale transportoppdrag.Båt blir ofte nytta i internasjonale transportoppdrag.
Fotograf: Peter Frischmuth